تصویر لوگو حامی ساخت

کابینت دیمو

آدرس گالری و نمایشگاه: شیراز، پل معالی آباد، ساختمان الف، واحد 602 آدرس کارخانه: شهرک بزرگ صنعتی شیراز، بلوار نوبنیاد، خیابان 2700، مجمتع گروه صنعتی دیمو

09172259800

تصویر لوگو حامی ساخت

hamisakht@

تصویر لوگو حامی ساخت