پرداخت امن


سیستم پرداخت امن

مهمترین بخش هر خرید و فروش اینترنتی مربوط به مرحله پرداخت هزینه است. کاربران سایت حامی ساخت می توانند با اطمینان کامل از امنیتی که در ساختار سایت وجود دارد به خرید و فروش بپردازند و از این تجربه خودشان لذت ببرند.

پرداخت امن چیست؟

پرداخت امن یعنی این که خریدار و فروشنده از خرید و فروش خودشان مطمئن باشند و بدانند که تراکنش های مالی چگونه انجام می شود.
ایجاد فضایی برای اطمینان دو طرف معامله کاری است که مدیران سایت حامی ساخت با توجه به ویژگی های فضای کسب و کار مجازی با دقت و ظرافت خاصی انجام داده اند.